ARANY GRIFF - Szakrális önazonosságunk útjain...

MENÜ

 

Ha valami feszít, de nem tudod mi az...  

Ha érzed, hogy utadon megakadtál, és nem látod az irányt...  

Ha már elindultál benső utadon, de bizonytalan vagy,  

merre is kell haladnod...  

Ha már érzed és járod az utadat, de szeretnél valódi  

élettervednek megfelelően haladni rajta...

Ha már megfeleően haladsz, de szeretnéd az EGY irányát követve tenni      Isten adta dolgodat - 

 

 

JÓ HELYEN JÁRSZ!

 

Ez az oldal azéert született, hogy a MAG lélek, aki

 • érzi Istenének hívó jelét, 
 • szeretné feladatát az Egyetemes Isteni Igazság és Rend útján végigvezetni és kiteljesíteni annak legtökéletesebb módján 
 • kész szembenézni önmaga gyengeségeivel és letenni azt
 • szolgálatát annak teljes mivoltában megismerni és felvállalni -

az megtalálja azt a helyet, ahol az irány és a módszer az EGY kezében van.

 

 

Üdvözöllek!
 

 
  
Isten hozott az oldalon!
 
 
Éva vagyok.
 
Édesanya, feleség és teremtő társ, kereső, úton járó, szolgálattevő.
 
 
 
Szakrális utamat járom MAGyarként, odaadással, alázattal.
És - hitem szerint - igyekszem a világunk süllyedő Titanic-jának utatsaiért igyekvő Kárpátia hajóját elkötelezett legénységgel útnak indítani, és velük együtt útra kelni, hogy egy élhetőbb és igazabb jövőt teremthessünk ezen a gyönyörű planétán.
 
 
 
Diplomás intézményvezető ápoló és szaktanárként élt életem szakasza lezárult, ám tudásomat továbbra is embertársaim szolgálatba állítom.
Munkahelyeimet letéve, igyekszem az EGYSÉGet kereső, Önmaga Tenvalója irányába igyekvő, és saját életének szolgálatba állítását célzó Társaimnak megtalálni azt az utat, ahol mindezt elérhetik.
 
 
Szolgálatomat a változások korában már évekkel ezelőtt megkezdtem, mégis - minden tudás, amit eddig megtapasztalás és benső tanítás útján szereztem, oly kevésnek tűnik!
Minél többet tudok, annál kevésbé érzem magam tudónak!
Minél magasabbról személhetem a világ működését, annál inkább érzem földi életem kicsinységét a Teremtés folyamában...
 
Most azonban fontos feladat vár rám és Reátok:
 
Benső útmutatás és elhívás szerint igyekszem a számomra kikritályosodott tanításokat az arra nyitott és érett embertársaim számára átadni, "szívemből ajánlott"  módon:

 • Benső útmutatásaimat követve, az Univerzum Egyetemes Szeretet Erő terével, a jelentkező aktivitásának és érettségének megfelelően dolgozunk majd, s együtt éljük meg a tengelyben állás és a szolgálatra elhívás örömét.
 • Nem követek egyetlen spirituális iskolát sem
 • Nem a spirituális piactér egyik jól prosperáló üzleti szelete kívánok lenni
Tanító és tanítvány vagyok és leszek egyidőben.
 
A képzési tervnek nincsen emberi kerete - csakis az aktuális energiák Te, én és a Világmindenség között, amely meghatározza a haladás irányát és módját.

Azt tesszük, amire szüksége van a jelentkezőnek, hogy egyéni evolúciójukban a MAG tengelyükbe állhassanak, és elkötelezett, odaadó szolgálatukat megkezdhessék.
Ez nyilvánvalóan csakis az egyén tudati érettségének függvénye.
Tanulunk és tanítunk, jövőképet állítunk föl, teremtünk - szívtől szívig szólva.
 
Megtanuljuk egymástól a SZER-ETET folyamának működtetését.
Felkutatjuk Ederedtünket, és EGYÜTT lélegzünk vele.
S közben építjük az ARANY GRIFF Szakrális Műhelyt, amely otthont ad majd az új alapokra helyezett munkánk központjának.
 
 
"Új világnak születésén dolgozik a Terembura.
Cselekvő keze  a Mag-ár.
Hitet nevel, erőbe áll, kiképzését az Ég adja,
S ha a nap jő - készen áll."

AZ ARANYGRIFF SZAKRÁLIS MŰHELY MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT!!!

Mindazokat, kik meg kívánják érteni saját szerepüket a cselekvő kézben, őszinte hittel és bizalommal hívom és várom!
 
Az Aranygriff Műhely következő képzési alkalma:
2019. szeptember 11 szerda
 
Helyszíne: Miskolc vagy vonzáskörzete
 
A jelentkezés részleteis az Egyéni Szakrális Fejlesztés, illetve az Aranygriff Szakrális Fejlesztő Műhely menüben olvashatjátok.
  
Szeretettel: Lőrincz Éva

Hírek

 • Felkészítés indul - 2019. augusztus
  2019-07-24 14:28:57

  Kedvesek!

  Bizonyára mindannyian érzitek - valami készül. Valami forr a fedő alatt, és hamarosan megindul...

  Mi teremtjük meg lehetőségeinket.
  Nincs tovább.
  Fejlődtünk, amire fejlődtünk, megérettünk amennyire megérettünk - elfogyott a lineáris idő a további, bájosan édelgő-szédelgő készülődésre.

  Sem a férfi erők, sem a női erők nem rendeződtek a fizikai valóság szintjén;

  Sem a Nemzet, sem a Nemzetek összefogása nem a terveknek megfelelően haladt.

  Csekélyke hátralévő időnket arra lenne szükséges fordítanunk, hogy észleljuk a közelgő folyamatokat, teremtő erőinket megfeleően fókuszálva, csakis szívből és teljes tudatosságunkba emelkedően indítsuk el.

  Egyazon teremtési KÉPpel, azonos teremtő igékkel, azonos időpontokban, felismerve lehetőségeink igen szűkre összehozott korlátait.


  Az események megindulásának utolsó szakasza előtt még el kell követnünk mindent, hogy ezen lehetőségeket a jelenleg kihozható legideálisabb kimenet felé segítsük.

  Minden egyéni tervet félretéve, érezve a felelősséget és a sürgetést - össze kell tennünk KÉPességeinket, megalkotni és őrizni a látomást - mert SENKI nem fogja helyettünk megtenni, s végül mi vezetjük a naivitásunkkal, önhittségünkkel, és magyartalan magyarkodásunkkal pusztulás felé a Nemzete, és a Földünk népességét.

  Kezünkbe helyzte bizalmát az Isten.
  S mi méltatlanul, öntelten hajtogatjuk a magunkét, értelmezhetetlen álmokat szövögetve, jószándékú ostobaságokban tobzódva, hangzatos magyarkodásban...

  Sajnos túl messzire megyünk ebben, pedig már a vészjósló jelek itt kopogtatnak nekünk.
  És ebben nem az EU, Nem a miniszterelnük egy személyben, nem a másik náció a felelős, hanem a MAG NÉPE - mert bedöglött, génmanipulált szemekként szökkennek kalászba, s valós tönköly minőségét meg sem közelítjük.

  Ennek érdekében, számomra sürgető feladatra virradt a reggel.

  2019. augusztus-szeptember vasárnaponként szakrális fejlesztő napokat szükséges meghirdetnem.

  Munkanapokra kell számítani, ahol a Szakrális Tér aktualitását szorosan lekövetve hívjuk le az egységre vonatkozó képletet, s a cselekvés szintjére leosztott feladatokban, közös teremtésekben maradunk napi kapcsolatban.

  A Griff fonalán kevés a Gyöngy, Füzérre van szükség...
  Egy szív és egy akaratként zajló, tudatos, az univerzum folyamatait és törvényszerűségeit tiszteletben tartó és folyamatosan az Isteni szívverés ütemével együtt lélegző munkár szólítok minden Magyart!

  Fiakat és Leányokat, Emereket és Asszonyokat, Nőket és Férfiakat - minden spirituális gőgjüktől megváltan!

  A meghirdetett időpontok:

  Július 28. (Hatvan vonzáskörzetében leszünk)

  (Ez az időpont azok számára van előkészítve, akikkel már korábban dolgoztunk együtt és kapcsolódtunk pl a pápalátogatás körüli feladatokban.
  Az Ő jelentkezésükre ezen időpontra feltétlenül számítok, rendkívül fontos lenne mielőbb bekapcsolódni a munkába!)


  Augusztus 4, 11, 17 (ez szombat), 25, szeptember 1.  A helyszín változó, de túlnyomó részt Borsod megye Miskolc körzetében várható.
  Amennyiben szakrális közösségek megszervezik, útra kelek értük hétköznap is, az ország bármely pontjára - költségtérítés mellett.

  A feljesztő műhelymunka - az egységbe rendeződést segítő információk mellett - a közösségünk számára leérkezett és átadható, rendeződésre vonatkozó iránymutatásokat, előadásokat is tartalmazza.

  Várható időtartama aktuálisan 10-18 óráig.
  Költség hozzájárulás - helyszíntől függően - 3000-5000 Ft között várható, de jószándékú adományod - lehetőségeid mértékéig - örömmel fogadjuk.


  Ezen alkalmakon előzetes jelentkezést követően lehet részt venni, a korlátozott létszám miatt.


  Jelentkezés:
  aranygriff.muhely2017@gmail.com
  egiedesanya@gmail.com email címeken.

  A témákat előre jelezni fogom az aranygriff.ewk.hu oldalon, illetve a műhely facebook oldalán.
  Aki ismeretlenül jelentkezik, rövid bemutatkozással és facebook profiljának linkjével kísért jelentkezési levelet küldjön!


  Egyéni fejlesztési lehetőségekről az AranyGriff weboldalán olvashattok, melyre nagyon várjuk az erre a feladattengelyre hívást érzők jelentkezését, mert a rálátás és hatékonyság annyival nő, amennyien tiszta szakrális erőnkben állva egységbe rendeződünk.

  Elsőkörban a női közösségek figyelmét hívom föl a kapcsolódások szükségszerűségére, mert minőségében gyenge összerendeződés mutatkozik minden szinten, és a mi tudatos erőösszevetésünk tud már csak időben annyit lendíteni a folymatkon, amivel szolidabb kimenetelre juthatunk!!!

  A közös munkát a területileg közel eső közösségek is megkezdhetoik, s kiválasztva maguk közül 1-1 képviselőt, a műhelymunka alkalmakon tapasztalt és kapott információkkal már tovább tudtok haladni saját közösségeitekben is!

  Higgyétek el, nem öncélúan kezdeményezem mindezt...
  Cselekedni kell, összehangoltan, az Isteni Tervnek megfelelően, együtt. Egy test és egy lélekként. 

  Tehát várom jelentkezéseteket mielőbb, hogy tervezhető legyen a dolog.

  Földönkért érzett felelősséggel, és testvéri szeretettel:
  Lőrincz Éva

 • Útjára indul az AranyGriff Szakrális Feljesztés Műhelye
  2019-04-02 01:50:05

  2019. áprilisától  megkezdődik az AranyGriff - Szakrális Fejlesztés Műhelye felvételi folyamata, majd 2019. május 2-5.-ig  tervezzük első képzési napjainkat.

  A Szakműhely arra hivatott, hogy az erre elkötelezett, Teremtésben Tenmagát felnevelni szándékozó, Szkíta erkölcseiben felnevelkedett és szolgálatának kiteljesítésére vállalkozó Test-Véreink feladatba rendeződését elősegítse.

  A felkészülés, felvétel a képzési programba, illetve az ezt követő Szakrális Munka komoly elkötelezettséget KÉP-VISEL, fegyelmezett és  megfelelői ránymutatás szerinti lépésekben haladó folyamat, a KÉPzés teljes időtartama alatt.

  Az AranyGriff Szabadegyetemre való felkészülés és jelentkezés lehetőségéról a honlap Aranygriff - Szakrális Fejlesztés menüjében olvastattok bővebben.

   

  A leírtaknak megfelelően benyújtott jelentkezésedet szeretettel várjuk!

   

   

 • Megmérettettünk...
  2018-09-20 20:00:45

  Minden Magyar szívébe!

  Ma éjfélkor megpecsételődik minden Magok sorsa, s érvényre jut Yotengrit akarata...

  Mindazon Mag, ki önmagát vezetőnek, megérettnek és előljárónak tartja - megméretett.
  A mai napnak 24. órájában Yotengrit pecsétje kerül a szívekre.
  Aki megmérettetett és kevésnek találtatott, emberi létre süllyed.
  A megindult és előkészített folyamatok megóvása érdekében a torzító energiákat - ami innen ered, a saját hajónkból - kivonják.
  Mindazokat, kik feladatukban alul teljesítettek emberségben és alázatban - levétetnek tengelyükről.
  Az ébredők számára helyet adva, hogy immár keresésükben csakis a tiszta Fényt, és erkölcsi irányt láthassák.
  A hátramaradottak szívében üresség jelzi majd - sorsuk megpecsételődött.
  Helyüket az újonnan, tiszta energiával nevelkedő Magok valamelyike veszi át.

  2 óránk van, Gyerekek...
  Szánjuk arra, hogy felnőjünk végre...

 • Szakrális Önazonosság fejlesztés az Arany Griff erejében
  2018-09-07 08:48:58
Asztali nézet